اولین خدمات ترجمه آنلاین در ایران با 25 سال افتخار خدمات رسانی اینترنتی
فرهنگ لغت
جدید: همراه با نتایج هوش مصنوعی
دیکشنری انگلیسی فارسی دیکشنری فرانسه دیکشنری آلمانی دیکشنری اسپانیایی